Numbers Speaks Everything

简单实用

注册商户

应用管理

开发应用

GeePay

账户体系

支持多级账户体系,可支持对公、对私在线开户,账户实行分类管理账户体系依据商户维度隔离,保障商户资金以及商户下的个人,企业用户资金安全

  • 银联合规清算 稳定业务支持
  • 资金安全稳定 彻底杜绝二清
  • 七行代码即可接入 B2C B2B


GeePay
GeePay GeePay GeePay GeePay GeePay GeePay
GeePay GeePay GeePay GeePay GeePay GeePay

高效的支付工具

  • 聚合了支付宝、微信、银联云闪付等主流支付渠道,为商户提供一站式支付解决方案,一点接入所有主流支付渠道,与合作银行联合建模,向平台赋能,彻底告别繁琐的支付接入流程。